Jste zde: Úvodní strana > Novinky > V IOP vyhlášeny výzvy ve všech oblastech

V IOP vyhlášeny výzvy ve všech oblastech

13.11.2009: Dne 11. listopadu 2009 byly vyhlášeny dvě výzvy v oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti Integrovaného operačního programu. Jedná se o jednu společnou výzvu pro aktivitu a) podpora transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR a aktivitu b) vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací. Druhá výzva je potom vyhlášena na aktivitu c) vybudování a podpora informačně - vzdělávacích středisek. Celková alokace obou výzev je 1 129 mil. Kč. Tato oblast intervence je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jedná se o intervence zaměřené na zvýšení kapacity služeb zaměstnanosti, rozšíření služeb poskytovaných zejména zaměstnavatelským subjektům a prohloubení a zkvalitnění služeb uchazečům a zájemcům o zaměstnání, především orientací na individuální přístup ke klientům, zlepšením kvality nabízených samoobslužných řešení pro klienty služeb zaměstnanosti prostřednictvím rozvoje komplexního otevřeného informačního systému služeb zaměstnanosti a dále na posílení kapacity školicích středisek pro zaměstnance služeb zaměstnanosti, a to výstavbou nových zařízení nebo rekonstrukcí stávajících středisek ve vlastnictví státu. Rovněž bude podpořeno poskytování komplexní informace klientovi v oblasti jeho dalšího uplatnění na trhu práce formou rekvalifikace, dalšího vzdělávání, nadstavbového vzdělávání apod., a to  i na základě potřeb dané oblasti, kterou spádové středisko zastřešuje a okrajově by středisko mělo zabezpečovat i vzdělávání klientů, a to ve směrech, ve kterých je poptávka trhu práce, ale střediskem monitorovaná oblast podobný typ vzdělávání dosud nenabízí.
 Oblast intervence 3.3 byla poslední oblastí, kde doposud nebyla vyhlášena výzva v celém Integrovaném operačním programu. Nyní za celý program je vyhlášeno již 25 výzev za více než 28 miliard Kč.

Vyhlášená výzva 3.3a), b)
Vyhlášená výzva 3.3c)