Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Velký zájem o podporu z IOP pro národní ...

Velký zájem o podporu z IOP pro národní kulturní památky

10.11.2009: V rámci první výzvy Ministerstva kultury v Integrovaném operačním programu, která byla vyhlášena 5. 12. 2008 a ukončena 29. 10. 2009, se přihlásilo celkem 34 žádostí v celkovém objemu požadované dotace 12,3 mld. Kč. Finanční objem této výzvy je 5,9 mld. Kč.
Integrovaný operační program v oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví představuje mimořádnou šanci pro naše nejcennější národní kulturní památky a památky, které už jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, nebo jsou na tzv. indikativním seznamu pro tento zápis. Dotace z Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.1 je pro příjemce 100%, je tvořena z 15 % z národních zdrojů, z 85 % ze zdrojů evropských. Po úspěšném ukončení podporovaných projektů vzniknou v České republice jedinečné areály, které budou vzorem pro další vlastníky obdobných památkových objektů a budou poskytovat zajímavé a nové kulturní a vzdělávací služby.

Celý text tiskové zprávy Ministerstva kultury