Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Veřejná zakázka malého rozsahu v IOP a ...

Veřejná zakázka malého rozsahu v IOP a OP LZZ

12.08.2009:
Ministerstvo vnitra ČR– odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci zakázky malého rozsahu „Identifikace bariér čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“
Podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, kterou naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.