Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Veřejná zakázka - propagační předměty ...

Veřejná zakázka - propagační předměty pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci IOP

24.11.2009: Zajištění balíku propagačních předmětů pro publicitu oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu včetně potisku předmětů logy IOP, vlajkou EU a logem MZd II.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 23.11.2009 výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu do 600 000,- Kč bez DPH na „Zajištění balíku propagačních předmětů pro publicitu oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu včetně potisku předmětů logy IOP, vlajkou EU a logem MZd II“.

Předmětem této zakázky je zajištění balíku propagačních předmětů pro publicitu oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu a potisk těchto předmětů logy IOP, vlajkou EU a logem Ministerstva zdravotnictví.

Nabídky musí být zaslány v tištěné podobě (fotografická dokumentace propagačních předmětů je postačující v elektronické podobě na CD) na adresu zadavatele do 4.12.2009.

Nabídka musí být podána v jedné, uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče a dále názvem zadavatele „Ministerstvo zdravotnictví, odbor evropských fondů, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2“, dále je nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky.