Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení výzvy - externí expert pro ...

Vyhlášení výzvy - externí expert pro Řídící orgán IOP

16.02.2011: Řídící orgán Integrovaného operačního programu vyhlašuje Výzvu pro registraci expertů do centrální databáze IOP. Činnost expertů bude hrazena z prostředků Integrovaného operačního programu (prioritní osa č. 6 Technická pomoc, cíl Konvergence, oblast intervence 6.1 - Aktivity spojené s řízením IOP).
Aktuálně poptávanou odbornou oblastí je:
  • zpracování odborných analýz
Náplní práce vybraného experta bude zpracování analýz pro potřeby monitoringu IOP a zpracování údajů z monitorovacího systému na základě aktuálních potřeb Řídícího orgánu IOP.

Podrobné informace naleznete v textu zadávací dokumentace (upozornění: je nutné doložit veškeré dokumenty  požadované v textu zadávací dokumentace).

Příjem žádostí o registraci do centrální databáze externích expertů ŘO IOP bude ukončen dne 25. února v 12.00 hod

Pro zařazení do výběrového řízení na externího experta  v oblasti zpracování analýz vyplňte přiloženou elektronickou žádost se strukturovaným životopisem a podklady požadovanými v textu zadávací dokumentace zašlete na kontaktní adresu. Expert bude vybrán na základě těchto podkladů. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o poskytování poradenství do konce roku 2013.

Kontakt:
 
Helena Vachoutová, DiS.
Ministertsvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
e-mail:  helena.vachoutova@mmr.cz
tel.: 224 861 394