Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášena výzva pro zajištění hlasové a ...

Vyhlášena výzva pro zajištění hlasové a datové komunikace složek IZS

07.03.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 7. března 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Cílem podpory je pořízení moderních vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění mobilního technologického vybavení posádek a stávajících vozidel zdravotnické záchranné služby, zajištění či rozšíření služeb eHealth, umožňujících efektivnější zpracování, sdílení a přenos informací v rámci zdravotnické záchranné služby a mezi zdravotnickou záchrannou službou a zdravotnickými zařízeními, a zlepšení komunikačních technologií mezi krajskými operačními středisky zdravotnické záchranné služby a leteckou záchrannou službou.
 
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby).
                                 
Alokace výzvy je 885 000 000,- Kč, příjem žádostí končí 30. června 2014.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici v tomto odkazu.