Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení 3. časově uzavřené výzvy ...

Vyhlášení 3. časově uzavřené výzvy Ministerstva kultury v IOP

21.10.2011: Zprostředkující subjekt a poskytovatel dotace Česká republika – Ministerstvo kultury vyhlašuje 3. Výzvu časově uzavřenou k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 5 „Národní podpora územního rozvoje“ Oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“ pro období let 2007 – 2013.
Doba otevření výzvy
Vyhlášení výzvy: 24. října 2011
Uzavření výzvy: 30. prosince 2011, 16:00 hod.

Celková alokovaná částka
666 880 000 Kč (ERDF + státní rozpočet ČR)

Kritéria pro poskytnutí dotace, pravidla pro zadávání veřejných zakázek a veřejnou podporu jsou uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce zveřejněné na internetových stránkách  www.kultura-evropa.eu/Dokumenty    
Bližší informace je možné získat prostřednictvím e-mailu na adrese iop@mkcr.cz  

Soubory ke stažení