Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení kontinuální výzvy pro oblast ...

Vyhlášení kontinuální výzvy pro oblast intervence 1.1 IOP

04.09.2012: Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.

 Jedná se o kontinuální výzvu v rámci oblasti intervence 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, určenou pro orgány státní správy plnící roli správce agendových informačních systémů. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 30. 11. 2012.

Text výzvy a příručku pro žadatele a příjemce včetně příloh naleznete na webových stránkách Odboru strukturálních fondů MV ČR pod odkazem zde    .