Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení výzvy IOP - Vybudování a ...

Vyhlášení výzvy IOP - Vybudování a modernizace heliportů

13.08.2012:  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 10. srpna 2012 výzvu v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb na vybudování a modernizaci heliportů. Jedná se o časově uzavřenou výzvu s termínem ukončení příjmu žádostí 28. listopadu 2012.
 Výzva je zaměřena na vybudování nových a modernizaci stávajících heliportů určených pro zajištění neomezeného fungování urgentního a traumatologického příjmu u nemocnic, které jsou součástí pracovišť zajišťujících traumatologickou péči nejvyššího stupně v Česku.

Oprávněnými žadateli jsou v této výzvě příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR a organizace zřizované anebo zakládané kraji. Alokace na výzvu činí 135 mil. Kč ve výši příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Podrobnější informace a podmínky k vyhlášené výzvě naleznete zde.