Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 1.1 IOP

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 1.1 IOP

20.05.2010: Ministerstvo vnitra vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu na Elektronizaci služeb veřejné správy - digitalizace
Prioritní osa: 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence: 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy: Elektronizace služeb veřejné správy - digitalizace
Počátek příjmu žádosti: 20. květen 2010
Ukončení příjmu žádosti: 21. červen 2010 v 00:00

Text výzvy
Příručka pro žadatele a příjemce
Přílohy PPŽP

Další informace na stránkách odboru strukturálních fondů MV