Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 ...

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 IOP – aktivita d

15.04.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 10. dubna do 30. června 2009 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu.

Podporovány budou aktivity zaměřené na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni.

Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností. Pro žadatele se dne 4. května 2009 uskuteční seminář.

Příručka pro žadatele a příjemce a informace o připravovaném semináři jsou k dispozici na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop/4-1.