Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výsledek čerpání a prezentace úspěšných ...

Výsledek čerpání a prezentace úspěšných projektů IOP

16.11.2016: Na začátku listopadu se konalo poslední 17. zasedání Monitorovacího výboru IOP. Hodnotilo se čerpání programu a byly prezentovány některé úspěšné projekty.
Dne 3. listopadu v Praze se konalo 17. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu (dále také MoV IOP). Zasedání vedl předseda Monitorovacího výboru IOP Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Informoval účastníky, že se v IOP podařilo úspěšně vyčerpat 97,5 % alokace programu. Odhad nedočerpání programu je 40 mil. EUR, resp. 1,09 mld. Kč při kurzu 27,114 Kč/EUR.
 
Hlavním bodem programu jednání bylo schválení Závěrečné zprávy IOP a harmonogramu ukončování IOP.
 
Řídicí orgán IOP uvádí jako příklady úspěšných projektů v IOP:
 
Projekt Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR „Národní informační systém IZS“, výše dotace z EU cca 300 mil. Kč, byl podpořený v oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Projekt je tzv. „střechové řešení“, na který se váže dalších 44 dílčích projektů, z toho 41 bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Národní informační systém je využíván všemi základními složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňového volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem. Přínosy programu jsou rychlejší a efektivnější poskytování pomoci občanům (přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činnosti potřebných záchranných složek); rychlejší a efektivnější spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (efektivní výměna a sdílení dat a informací, možnost lepší koordinace činnosti) a zrychlení zásahu při mimořádných událostech (rychlejší přeprava na místo události).
 
Z oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví patří mezi nejúspěšnější projekty římskokatolické farnosti Velehrad s názvem „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“ (výše dotace z EU cca 292 mil Kč.) a "Barokní Velehrad", (výše dotace z EU cca 64 mil. Kč), Cílem obou projektů byla obnova a vytvoření podmínek pro využití památkového objektu klášterního areálu ve Velehradě. Tento projekt přispěl k dokončení obnovy tohoto poutního místa nadnárodního i nadevropského významu po ukončení předchozího projektu Díky oběma projektům bude moci veřejnost poznávat historické a náboženské souvislosti událostí, jež se odehrávaly na tomto památném místě, a bude moci také navštěvovat vzdělávací akce, koncerty a semináře.
 
Projekt „Revitalizace Bezručova parku Kroměříž“, výše dotace z EU cca 11 mil. Kč, byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříž a byl podpořený v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí problémových sídlišť. Cílem projektu bylo zajistit zkvalitnění veřejného prostranství Bezručova parku. Park byl v posledních letech neudržovaný, proto byla jeho celková obnova jednou z priorit města.
 
V oblasti intervence 1.1. Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě je jeden z nejúspěšnějších projektů „CzechPOINT“, výše dotace z EU je 210 mil.  Kč. Ty jsou v současné době rozšířeny na více než 6600 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských úřadech či kancelářích notářů. To přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. Projekt Czech POINT je nejlépe hodnoceným projektem eGovernmentu jak ze strany odborné, tak i laické veřejnosti. Z pohledu občana se jedná o opravdové přiblížení veřejné správy směrem k občanovi.