Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva k předkládání Integrovaných plánů ...

Výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst v IOP byla ukončena

19.02.2009: Dne 31. prosince 2008 měla města poslední příležitost pro odevzdání žádostí k Integrovaným plánům rozvoje měst financovaných z Integrovaného operačního programu. Žádosti byly přijímány od 6. srpna 2008.

Schválený Integrovaný plán rozvoje města je podmínkou čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu. Na tuto oblast podpory je alokováno 192 573 322 EUR. Finanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytových domů. Oprávněnými žadateli jsou pouze města od 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy. Z možných 62 měst České republiky zpracovalo a předložilo IPRM 41 měst. Největší zájem o IPRM byl v regionech NUTS Moravskoslezsko, Severozápad a Severovýchod.

Před schválením musí Integrované plány rozvoje měst projít třístupňovým hodnocením. Proces hodnocení byl zahájen kontrolou formálních náležitostí. Následně bude provedeno posouzení přijatelnosti a hodnocení kvality. IPRM schvaluje ministr pro místní rozvoj na základě doporučení Výběrové komise pro IPRM.