Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva k výběru expertních posuzovatelů

Výzva k výběru expertních posuzovatelů

23.08.2011: MZ ČR vyhlašuje veřejnou výzvu k výběru expertních posuzovatelů na vypracování posudků, které se budou týkat oceňování zdravotnické techniky projektů v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví.
Expertní posuzovatel vypracuje stanoviska k cenám zdravotnické techniky v rámci posuzování zadávací dokumentace, návrhů smluv, dodatků ke smlouvám a kontrole monitorovacích zpráv u projektů financovaných z IOP.

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje výzvu k výběru expertů z následujících oblastí:
- pro projekty zaměřené na pořízení zdravotní techniky v oblasti prevence nozokomiálních infekcí (infekce, které vznikají v souvislosti s poskytováním nemocniční, ambulantní a následné péče – interakce zdravotní péče, zejména se jedná o pořízení přístrojů pro dekontaminaci vzduchu, mycích a dezinfekčních automatů, sterilizátorů, praček a sušiček, sprchových vozíků, matrací, vozíků atd.) a
- pro projekty zaměřené na pořízení rehabilitační techniky.

Hodinová sazba za vypracování expertního stanoviska je stanovena ve výši 800 Kč/hod a maximálně 4 000 Kč/stanovisko, vyplacená odměna jednomu posuzovateli nepřekročí částku ve výši 249.000 Kč bez DPH.

Všichni zájemci o posuzování cen zdravotnické techniky musí být zaregistrování v databázi hodnotitelů ve fázi realizace pro oblast intervence 3.2 IOP. Do této databáze jsou zájemci zařazeni na základě zaslání vyplněného dotazníku (viz. Příloha 1) a strukturovaného životopisu na adresu iop@mzcr.cz, do předmětu uveďte Dotazník pro expertní posuzovatele na oceňování zdravotnické techniky. Z této databáze jsou hodnotitelé na základě profesního zaměření a zkušeností vybráni Odborem evropských fondů.

Tento projekt technické pomoci 6.1 fáze Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Soubory ke stažení