Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva na správce holdingového fondu ...

Výzva na správce holdingového fondu finančního nástroje Jessica

27.09.2012:  Dne 25. září vyhlásil Řídící orgán IOP výzvu k předložení žádosti na správce holdingového fondu finančního nástroje Jessica.
 ŘO IOP se rozhodl pilotně odzkoušet tento nový nástroj ještě v současném programovém období. S ohledem na zaměření finanční podpory se správcem holdingového fondu stane Státní fond rozvoje bydlení, který je díky svým zkušenostem s poskytováním obdobných úvěrů nejvhodnějším parterem Řídícího orgánu IOP.

Státní fond rozvoje bydlení bude disponovat částkou přes 600 milionů korun z Integrovaného operačního programu, kterou podpoří prostřednictvím zvýhodněných úvěrů regeneraci městských bytových fondů. Podpora se týká měst, která již přijala Integrované plány rozvoje měst (dále IPRM), případně měst, která plány nově předloží. Více zde.

Státní fond rozvoje bydlení vybere správce fondu rozvoje města. Majitelé bytových domů v zónách IPRM ho budou moci žádat o zvýhodněný úvěr, ze kterého bude možné financovat zateplení pláště domu, výměnu oken a dveří, rekonstrukci technického vybavení apod.

Žadatelé o úvěr mohou očekávat ve srovnání s běžnými komerčními úvěry měkčí podmínky v úrokové míře a v ostatních aspektech úvěrového produktu, které často bránily zájemcům získat komerční úvěr.

Jedná se o další formu podpory bydlení realizovanou v tomto programovém období z prostředků Evropské unie. Řídící orgán IOP čeká, že se rozšíří portfolio úspěšných projektů podpořených v předchozích letech formou přímé dotace. Současné pilotní odzkoušení je velmi důležité také s ohledem na probíhající přípravu nového programového období, kdy se očekává nárůst využívání finančních nástrojů ve srovnání s možností získat přímou dotaci, jako tomu bylo dosud.