Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva pro externí hodnotitele IOP ...

Výzva pro externí hodnotitele IOP – oblast hodnocení kvality předložených projektů na základě studie

02.04.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ukončilo ke dni 3. března 2009 (od 10.00 hod.) příjem žádostí o zařazení do centrální databáze hodnotitelů IOP pro oblast hodnocení kvality předložených projektů na základě studie proveditelnosti.

Řídicí orgán IOP hledá externí hodnotitele 

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu vyhlašuje Výzvu pro registraci hodnotitelů do centrální databáze IOP.
 

Účelem výzvy je výběr externích hodnotitelů pro hodnocení kvality projektů předkládaných v rámci IOP, prioritní osa 4 - "Národní podpora cestovního ruchu."

Činnost hodnotitelů bude hrazena z prostředků Integrovaného operačního programu (prioritní osa 6 - Technická pomoc, cíl Konvergence, oblast intervence 6.1a - Aktivity spojené s řízením IOP).
 

Termín 

První vyhodnocení nabídek proběhne po obdržení dostatečného počtu žádostí.
 

Požadavky na hodnotitele 

Činnost

 • hodnocení kvality předložených projektů na základě studie proveditelnosti

Obecné požadavky na hodnotitele pro všechny aktivity

 • znalost českého jazyka,
 • reference,
 • bezúhonnost,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • nestrannost a důvěrnost (pozn. bude doloženo čestným prohlášením až v případě hodnocení projektů).

Specifické požadavky na hodnotitele

 • zkušenost s hodnocením projektů na základě studie proveditelnosti,
 • časová flexibilita,
 • znalost problematiky cestovního ruchu

Splnění kritérií bude doloženo:

 • profesním životopisem zpracovaným v požadované struktuře (příloha č. 1)
 • kopií osvědčení o dosaženém vzdělání (až u vybraných hodnotitelů)

Pro zařazení do databáze hodnotitelů IOP vyplňte přiloženou elektronickou žádost a s vyplněným vzorovým životopisem ji zašlete elektronicky na kontaktní adresu. Externí hodnotitele vybere Řídicí orgán IOP na základě zaslaných podkladů.
 

Kontakt 

Více informací podá:
 

Lucie Čmochová
Odbor řízení operačních programů
Telefon: +420 224 861 214
E-mail: lucie.cmochova@mmr.cz

Soubory ke stažení