Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výzva pro externí hodnotitele pro ...

Výzva pro externí hodnotitele pro prioritní osu 4a a 4b (ukončeno)

19.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o zařazení do databáze externích hodnotitelů (expertů) oblast hodnocení projektů IOP v rámci prioritní osy 4a a 4b "Národní podpora cestovního ruchu."

Řídící orgán IOP hledá externí hodnotitele (experty)

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu vyhlašuje Výzvu pro registraci hodnotitelů (expertů) do centrální databáze IOP pro prioritní osu 4a a 4b "Národní podpora cestovního ruchu."

Činnost těchto hodnotitelů (expertů) bude hrazena z prostředků Integrovaného operačního programu (prioritní osa 6 - Technická pomoc, cíl Konvergence, oblast intervence 6.1a - Aktivity spojené s řízením IOP).

Účelem výzvy je výběr externích hodnotitelů (expertů) pro hodnocení projektů předkládaných v rámci IOP, v prioritní ose 4a a 4b.

Termín

První vyhodnocení nabídek proběhne po obdržení dostatečného počtu žádostí.

Požadavky na hodnotitele

Konkrétní požadavky vztahující se k jednotlivých hodnotitelům naleznete v následujícím dokumentu:

Požadavky na externí hodnotitele (doc - 1,21 MB)

Pro zařazení do databáze hodnotitelů (expertů) IOP vyplňte prosím přiloženou elektronickou žádost a s vyplněným vzorovým životopisem ji zašlete elektronicky na kontaktní adresu. Jednotliví externí hodnotitelé (experti) budou vybráni Řídicím orgánem IOP pro spolupráci v příslušné aktivitě na základě těchto zaslaných podkladů.

Dokument ke stažení:

vzor životopisu (doc - 238,08 KB)
žádost hodnotitele (doc - 1,21 MB)

Kontakt

Více informací podá:

Lucie Čmochová
Odbor řízení operačních programů
Telefon: +420 224 861 214
E-mail: lucie.cmochova@mmr.cz