Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Žádost o zapsání do seznamu možných ...

Žádost o zapsání do seznamu možných dodavatelů služeb a dodávek

10.08.2009: Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR žádá, v souvislosti s výkonem činnosti zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost, zájemce o zapsání do seznamu možných dodavatelů služeb a dodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání nabídky.
Více informací na stránkách MV