Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Závěrečná zpráva evaluace ...

Závěrečná zpráva evaluace implementačního systému IOP

07.05.2010: Řídicí orgán Integrovaného operačního programu zveřejňuje zprávu z evaluace implementačního systému IOP. Cílem evaluace byla komplexní analýza implementačního systému IOP a vyhodnocení efektivity jeho fungování v průběhu realizace programu. Součástí hodnocení byla rovněž identifikace slabých míst a rizik v systému a návrh doporučení, která by identifikovaná rizika eliminovala nebo snížila.