Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Zvýhodněné úvěry z finančního nástroje ...

Zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA v IOP odstartovány

28.01.2014: Vlastníci bytových domů mohou žádat o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA, ve kterém je k dispozici přes 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky lze využít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů.
Implementaci nástroje finančního inženýrství JESSICA Integrovaný operační program ověřuje pilotně. Žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr s úrokem od 0,71 % p. a. s maximální dobou splatnosti 30 let. Prostředky úvěru smí vlastníci bytových domů použít např. na zateplení obvodového pláště, výměnu výtahů, modernizaci otopné soustavy, výměnu rozvodů tepla, plynu a vody nebo modernizaci vzduchotechniky. Neziskové organizace a municipality mohou zvýhodněné úvěry využít také k vybudování moderního sociálního bydlení ze stávajících budov.
 
Podmínkami pro získání úvěru z finančního nástroje JESSICA je nejméně 10% spolufinancování projektu vlastními zdroji, výše úvěru od 1 do 120 mil. Kč a lokalizace projektu v deprivované zóně města s Integrovaným plánem rozvoje města pro Integrovaný operační program. Jedná se o 41 měst.
 
Podat žádost o zvýhodněný úvěr mohou zájemci na pobočce Komerční banky v dotčeném městě. Příjem žádostí bude probíhat do konce roku 2015 nebo do vyčerpání alokace finančního nástroje JESSICA.
 
Bližší informace získají zájemci na pobočkách Komerční banky, na webových stránkách banky (www.kb.cz    ) a Státního fondu rozvoje bydlení (www.sfrb.cz    ).