Jste zde: Úvodní strana > O programu > Kontakty

Kontaktní informace

Kontaktní informace Řídicího orgánu IOP a zprostředkujících subjektů

Obecné informace a informace o možnostech podpory z Integrovaného operačního programu získáte přes e-mailovou adresu iop@mmr.cz

Výpis kontaktů

Řídicí orgán IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů

Adresa: Staroměstské nám. 6, 11015 Praha 1
E-mail: iop@mmr.cz

Ing. Rostislav Mazal

ředitel Odboru řízení operačních programů
 

Jana Machová

asistentka ředitele
 
Tel.: 224 861 221

Zprostředkující subjekty IOP

Informace o plánovaných výzvách, příjemcích podpory, podporovaných aktivitách, příjmech žádostí a projektech v jednotlivých oblastech intervencí Integrovaného operačního programu získáte u jednotlivých gestorů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Mgr. Miroslav Nedorostek

 
Tel.: 221 922 453

Ministerstvo vnitra ČR

Oblast intervence: 1.1 Modernizace veřejné správy

Tel.: 974 818 489
E-mail: osf@mvcr.cz

Ing. Karel Manoch

 
Tel.: 974 818 538

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Mgr. Pavel Kysilka

 
Tel.: 224 972 365

Centrum pro regionální rozvoj

Oblasti intervence: 4 - Národní podpora cestovního ruchu, 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví (kultura@crr.cz), 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 6 – Technická pomoc

Mgr. et Mgr. Vilém Řehák

kontaktní osoba
 
Tel.: 725 043 769 nebo 732 803 615
E-mail: rehak@crr.cz