Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru IOP

Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru IOP

11.11.2009: Dne 27. října 2009 se konalo 4. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v prostorách Zámeckého hotelu Sychrov.
Členové Monitorovacího výboru IOP a zástupci z Evropské komise byli na svém 4. zasedání seznámeni s aktuálním vývojem programu k 31. 8. 2009, který je shrnut v Průběžné zprávě IOP. Byly projednány změny kritérií přijatelnosti a hodnocení kvality. Členům výboru byl představen Evaluační plán IOP pro rok 2010, byli informování o plnění Komunikačního plánu IOP a o Technické pomoci IOP včetně plánu TP IOP na rok 2010.
Dále byly předneseny podrobné informace o projektech Kontaktní a koordinační centra a Mobilní kontaktní a koordinační centra připravovaných a realizovaných Policií ČR. Členové byli také seznámeni s projektem Terra didactica, který je v gesci Ministerstva kultury ČR.
Podrobné informace přednesla zástupkyně Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru k velkému projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému, přičemž byly předneseny především informace týkající se pokroku tohoto projektu od jarního zasedání MoV IOP.

Ke dni 15. říjnu 2009 bylo v IOP přijato přes šest tisíc žádostí o podporu z prostředků Evropské unie v hodnotě téměř pět miliard korun. Dosud byly proplaceny příjemcům dotace ve výši přes 543 mil. Kč.