Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > Druhé zasedání Monitorovacího výboru IOP

Druhé zasedání Monitorovacího výboru IOP

17.06.2010: Dne 16. října 2008 se konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v hotelu Olympik, Praha 8. 
Členové Monitorovacího výboru IOP byli na 2. zasedání seznámeni s vývojem programu k 31.8.2008, který je obsažen v Průběžné zprávě IOP. Členové byli informováni o změnách Statutu a Jednacího řádu Monitorovacího výboru IOP, jednací řád byl předložen ke schválení.

Ke schválení byly Monitorovacímu výboru IOP předloženy změny výběrových kritérií z oblasti intervence 5.3b) a doplnění specifických kritérií o problematiku způsobilosti výdajů, pravidel zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory.

Členové Monitorovacího výboru IOP byli dále seznámeni s evaluačním plánem IOP na rok 2009, s plněním komunikačního plánu IOP v roce 2008 a s využíváním technické pomoci IOP v roce 2008.

Na závěr zasedání byly prezentovány informace k řešení rómské problematiky pomocí strukturálních fondů a úspěšný projekt z oblasti intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví.