Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > Páté zasedání Monitorovacího výboru IOP

Páté zasedání Monitorovacího výboru IOP

16.06.2010: Dne 28. května 2010 se konalo páté zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v hotelu Barceló, Praha 4.

Členové Monitorovacího výboru IOP byli na 5. zasedání seznámeni s vývojem programu do 31.12.2009, který je obsažen ve Výroční zprávě IOP za rok 2009, a dále s pokrokem programu k 31.3.2010, který obsahuje Zpráva o realizaci IOP. Na zasedání byl také prezentován pokrok v jednotlivých oblastech intervence k 31.3.2010.

Ke schválení Monitorovacímu výboru IOP byly předloženy změny kritérií hodnocení kvality v oblastech intervence 4.1a a 4.1b. Členové Výboru byli informováni o vyhodnocení ročního komunikačního plánu IOP za rok 2009 a komunikačním plánu IOP na rok 2010. Předloženy byly také informace o Výroční kontrolní zprávě podle čl. 65, Nařízení č. 1083/2006.
 
Na závěr zasedání byly prezentovány hlavní závěry a doporučení z evaluce implementačního systému IOP, která byla ukončena v únoru 2010.