Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > První zasedání Monitorovacího výboru IOP

První zasedání Monitorovacího výboru IOP

17.06.2010: Dne 12. února 2008 se konalo 1. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Na 1. zasedání Monitorovacího výboru IOP byli členové seznámeni s Integrovaným operačním programem, Statutem a Jednacím řádu Monitorovacího výboru IOP a etickým kodexem. Jednací řád Monitorovacího výboru IOP byl členům předložen ke schválení.

Prezentována byla výběrová kritéria IOP pro všechny prioritní osy a tyto kritéria byla Monitorovacímu výboru IOP předložena ke schválení. 

Na závěr zasedání byl prezentován Komunikační plán IOP na období 2007 - 2013, který byl Monitorovacímu výboru IOP předložen ke schválení.