Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > Sedmé zasedání Monitorovacího výboru IOP

Sedmé zasedání Monitorovacího výboru IOP

30.06.2011: Dne 31. května 2011 se uskutečnilo 7. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4. 

Členové Monitorovacího výboru IOP byli na 7. zasedání seznámeni s vývojem programu do 31.12.2010, který je obsažen ve Výroční zprávě IOP za rok 2010, a dále s pokrokem programu k 31.3.2011, který obsahuje Zpráva o realizaci IOP. Na zasedání byl také prezentován pokrok v jednotlivých oblastech intervence k 31.3.2011.

Ke schválení Monitorovacímu výboru IOP byly předloženy změny Programového dokumentu IOP a dále změny hodnotících kritérií pro projekty v prioritních osách 4.1a a 4.1b. 
 
Na závěr zasedání byly prezentovány hlavní závěry a doporučení.