Jste zde: Úvodní strana > ... > O programu > Řízení a monitoring > Monitorovací výbor IOP > Třetí zasedání Monitorovacího výboru IOP

Třetí zasedání Monitorovacího výboru IOP

02.06.2009: Dne 26. května 2009 se konalo 3. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu v prostorách zámku Loučeň.
Členové Monitorovacího výboru IOP a zástupce z Evropské komise byli na svém 3. zasedání seznámeni s Výroční zprávou za rok 2008 a aktuálním vývojem programu za období prvních třech měsíců roku 2009, který je shrnut v Průběžné zprávě IOP. Dále byly projednány změny výběrových kritérií pro projekty týkající se kulturního dědictví. Členové výboru byli podrobně informováni o stavu příprav Integrovaných plánů rozvoje měst. Schválení IPRM je nutnou podmínkou k podávání žádostí o poskytnutí podpory v aktuálně vyhlášené výzvě pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
Podrobné informace přednesli zástupci Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru k velkému projektu Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému.
 
Ke dni 29. května 2009 bylo v IOP přijato téměř šest tisíc žádostí o podporu z prostředků Evropské unie v hodnotě přes čtyři miliardy korun. Dosud byly proplaceny příjemcům dotace ve výši 147 mil. Kč.