Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 

Novinky

30.09.2015: Projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích podpořený z Integrovaného operačního programu dnes ukončil svou realizační fázi. Díky evropské podpoře byla umožněna realizace obnovy areálu bývalého cisterciáckého ...

04.09.2015: S využitím výstupů projektu "Národní základna humanitární pomoci" Integrovaného operačního programu byla v červnu, resp. červenci 2015 vyslána a dopravena humanitární pomoc do Maďarska. Humanitární pomoc byla ...

04.09.2015: Teplé a suché počasí, které panovalo v první polovině měsíce srpna 2015, vyvolalo sérii rekordního počtu dvou a půl tisíce požárů. Nejnáročnější byly požáry polí a přilehlých lesů, kde museli hasiči hasit dlouhé ...

03.09.2015: Krásné velkoformátové fotografie na kterých jsou zachyceny úspěšné projekty podpořené z Integrovaného operačního programu jsou nyní k vidění na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Putovní výstava uměleckého fotografa ...

27.08.2015: Ve dnech 27. – 31. srpna 2015 se uskuteční slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených z projektů Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní ...

Úvodní strana

Základní informace

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
E-mail: iop@mmr.cz

Zprostředkující subjekty

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra

www.osf-mvcr.cz/

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky