Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 

Novinky

21.07.2014: S platností od 21. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 20. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro ...

23.07.2014: S platností od 14. 7. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11. K aktualizaci Příručky dochází v souvislosti s opětovným doplněním povinnosti zajistit souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS ČR ...

10.07.2014: S platností od 11. 7. 2014 je aktualizován text 25. výzvy, oblast intervence 4.1 Národní podpora cestovního ruchu. Úpravy se týkají informací ke způsobilým výdajům a vícecílovosti. Text výzvy byl tímto uveden v ...

04.07.2014: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 25. dubna 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu kulturního dědictví v Integrovaném ...

04.07.2014: Konsolidace IT a nové služby TC obcí je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu Zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném ...

Úvodní strana

Základní informace

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 769
E-mail: iop@mmr.cz

Zprostředkující subjekty

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra

www.osf-mvcr.cz/

Kalendář akcí

Nejbližší události