Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 

Novinky

28.08.2015: Ve dnech 27. – 31. srpna 2015 se uskuteční slavnostní předání techniky, technologií a prostředků pořízených z projektů Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní ...

24.08.2015: Čtyři projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu (IOP) postoupily do druhého kola soutěže Stavba roku 2015. Jde o rekonstrukce historických a novodobých památek, ale také o novou výstavbu: Důl ...

27.07.2015: Druhé letošní číslo čtvrtletníku IOP pod lupou přináší aktuální informace o nástupnickém programu IROP, který po svém schválení Evropskou komisí vyhlašuje první výzvy k podávání projektů. V tomto čísle čtenáři také ...

16.07.2015: Hned dvakrát za jediný den byla v Českém ráji v sobotu 11. 7. 2015 při záchraně lidského života z nepřístupného terénu využita čtyřkolka Arctic Cat ve speciální úpravě určené pro hasičský záchranný sbor, která byla ...

02.07.2015: Havlíčkův Brod díky získané dotaci z Integrovaného operačního programu zlepšil funkčnost technologického centra. Stávající zařízení omezovalo kvalitu služeb a znemožňovalo poskytování dat bez rizika výpadku. Cílem ...

Úvodní strana

Základní informace

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
E-mail: iop@mmr.cz

Zprostředkující subjekty

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra

www.osf-mvcr.cz/

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události