Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 

Novinky

27.11.2015: Dne 26. listopadu 2015 byl slavnostně ukončen projekt s názvem Barokní Velehrad podpořený z Integrovaného operačního programu (IOP). Barokní Velehrad navazuje na projekt Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní ...

24.11.2015: Královéhradecká policie vybavila 157 vozidel novým lokalizačním a záznamovým zařízením, které získala v rámci projektu spolufinancovaného z IOP.

24.11.2015: Dne 19. listopadu proběhlo 16. zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu (dále také MoV IOP) v Klášteře Dominikánů v Praze.

23.11.2015: Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA bylo úspěšné a od konce ledna 2014 do dnešního dne jeho prostřednictvím Komerční banka poskytla žadatelům 149 zvýhodněných úvěrů ve výši bezmála 587 mil. Kč. Regenerace ...

11.11.2015: Řídicí orgán IOP vzhledem ke končícímu programovému období 2007-2013 upozorňuje na pravidlo způsobilosti výdajů, které říká, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny nejpozději do 31. prosince 2015.

Úvodní strana

Základní informace

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
E-mail: iop@mmr.cz

Zprostředkující subjekty

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra

www.osf-mvcr.cz/

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Zahájení výzvy
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů