Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 

Novinky

21.03.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí v druhé polovině dubna 2014 kontinuální výzvu pro oblast intervence 5.1 IOP Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Aktualizace informací k 15.4.2014.

04.04.2014: S platností od 4. dubna 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 23, o. i. 3.4 IOP. Úpravy se týkaly pravidel publicity (viz příloha č. 8 Příručky) a specifikace podporovaných aktivit (viz ...

04.04.2014: Od března 2014 jsou platné aktualizované "náležitosti dokladování."

12.03.2014: Slavnostní zahájení 2. etapy projektu „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ podpořeného z Integrovaného operačního programu se koná 13. března 2014 od 12,30 hod. v hlavní budově hospodářského dvora Národní ...

11.03.2014: K datu 28. února 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách.“

Úvodní strana

Základní informace

Řídicí orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor řízení operačních programů

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 769
E-mail: iop@mmr.cz

Zprostředkující subjekty

Centrum pro regionální rozvoj

www.crr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra

www.osf-mvcr.cz/