Jste zde: Úvodní strana > Žadatelé a příjemci > Jak vyplnit žádost o podporu

Jak vyplnit elektronickou žádost o podporu

Pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013 je určena webová žádost Benefit7 dostupná na stránce www.eu-zadost.cz.

V rámci údržby aplikace Benefit7 dochází k pravidelným odstávkám, během kterých není umožněn přístup do aplikace.
K odstávkám dochází pravidelně počátkem měsíce v době 8:00-17:00. Aktuální termín naleznete na stránce www.eu-zadost.cz    
 
Další vyhrazený prostor k realizaci servisních zásahů je každý den v čase 15:30-16:30, 22:00-23:00 a každý týden v sobotu v čase 8:00-14:00. Tato servisní okna budou využívána pouze podle potřeby.

V přiložených dokumentech naleznete postupy ke změnám při vyplňování projektových žádostí, žádostí o platbu a monitorovacích zpráv/hlášení.
Dále v přílohách naleznete další pokyny k vyplňování nebo vysvětlení pojmů.