Jste zde: Úvodní strana > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory

Přehled oblastí podpory (intervence)

 

Číslo

oblasti intervence

Název

oblasti intervence

Stručný popis

oblasti intervence

1.1
Podpora se zaměřuje na zlepšování kvality řízení a managementu, podporu spolupráce, komunikace a koordinace mezi státní správou
2.1
a územní veřejnou správou za využití moderních metod řízení a technologií a zlepšování využití ICT.
3.1
Systémové nastartování procesu transformace vybraných pobytových zařízení sociálních služeb a budování institucí či zařízení zajišťujících návrat sociálně ohrožených osob ze společensky vyloučených romských komunit na trh práce a do společnosti.
3.2
Podpora prevence zdravotních rizik, inovace a modernizace technického zázemí infrastruktury pro péči o zdraví.
3.3
Aktivity se zaměřují na investiční podporu transformace a posilování služeb zaměstnanosti a posílení sítě rekvalifikačních a školicích středisek.
3.4
Rozvoj jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
4.1
Posílení řízení a marketingu v tomto odvětví s cílem podporovat produkty a programy národního charakteru.
5.1
Realizace projektů obnovy a využití významných památek nebo projektů vytvářejících moderní infrastrukturu pro kulturní služby a průmysl.
5.2
Revitalizace problémových sídlišť regenerací bytových domů a veřejných prostranství v těchto částech měst.
5.3
Podpora, systemizace a koordinace tvorby koncepčních a územně analytických dokumentů územního plánování.
6.1
 
6.2
 
IPRM