Jste zde: Úvodní strana > ... > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Na těchto stránkách se dozvíte více informací k oblasti intervence 3.1 "Služby v oblasti sociální integrace", jejímž odborným garantem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Aktuality 

10. 11. 2015 Úpravy ve výzvě č. 7 - doba trvání realizace projektu je do do 31. 12. 2015    

20. 2. 2014: Úpravy ve výzvě č. 7 - doba trvání realizace projektu je do 30. 11. 2015    

1.11.2013: S platností od 1. 11. 2013 dochází ke snížení alokované částky 8. výzvy u MPSV v Integrovaném operačním programu z původní hodnoty 220 283 651,- Kč  na novou hodnotu 73 444 160,- Kč. 
 http://www.mpsv.cz/cs/11137    
 

MPSV uveřejňuje informaci o ukončení příjmu žádostí ve výzvách Ministerstva práce a sociálních věcí č. 6, č. 7 a č. 8 v Integrovaném operačním programu, v oblasti intervence 3.1.

Příjem žádostí v 6., 7. a 8. výzvě Integrovaného operačního programu končí 6. května 2013.
Původní termín ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2013
Nový termín ukončení příjmu žádostí: 6. 5. 2013

Oblast intervence 3.1  Služby v oblasti sociální integrace    
 

Výzvy v o.i. 3.1:

  •  6. Výzva (aktivita b): investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti
 Příručka pro žadatele a příjemce    
 Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy    
  • 7. výzva (aktivita a): investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb
  •  8. výzva (aktivita c): investiční podpora sociální ekonomiky

Uzavřené výzvy:

Výzva (aktivita c): Investiční podpora sociální ekonomiky    
Výzva (aktivita a): Transformace pobytových zařízení    
Výzva (aktivita b): Podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit    

Další informace o IOP    

 

Kontakty o.i. 3.1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Adresa: Na Poříčním právu 1, 12000 Praha 2

Ing. Kateřina Budínová

 
Tel.: 950 193 160

Mgr. Lenka Bernardová

 
Tel.: 221 922 026

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Adresa: Vinohradská 46, 12000 Praha 2

Ing. Lenka Skopalíková

 
Tel.: 221 580 218