Jste zde: Úvodní strana > ... > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

Na těchto stránkách se můžete dočíst více informací k oblasti intervence 3.3 "Služby v oblasti zaměstnanosti", jejímž odborným garantem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Aktuality

31.3. 2014 Ve 4.výzvě  došlo k prodloužení příjmu žádostí o dotaci do 31.5.2014. Dále viz http://www.mpsv.cz/files/clanky/17649/Pokyn_7.pdf    

29. 11. 2013 Došlo k úpravě ve výzvě č. 4. v OI 3.3 a,b – možnost prodloužení termínu realizace za 30.6.2015 (se souhlasem řídicího orgánu IOP a ministerstva práce a sociálních věcí) a prodloužení příjmu žádostí do 31.3.2014. 
Prodloužení realizace projektů po 30. 6. 2015 bude umožněno pouze ve výjimečných případech s podmínkou řádného zdůvodnění tohoto požadavku příjemcem a za předpokladu schválení Řídícím orgánem IOP (MMR) a ZS MPSV. Projekty se schválenou prodlouženou dobou realizace musí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2015. Více informací naleznete na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/7794    

Výzvy v o.i. 3.3:

  • Výzva č. 4 - aktivita a) podpora (investiční) transformace a posilování služeb zaměstnanosti a aktivita b) vybudování dalších školících středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací
                     Text výzvy    
                     Příručka pro žadatele a příjemce    
                     Odpovědi na často kladené otázky    
  • Výzva č. 9 - aktivita c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek
                    Text výzvy    
                    Příručka pro žadatele a příjemce     
                    Přílohy    
                   Odpovědi na často kladené otázky    

Upozornění pro žadatele:
Dovolujeme si Vás upozornit na uzavření výzvy č. 5 – 3.3 c) IOP k datu 30.12.2011. Informace o jejím uzavření je zveřejněna na webu MPSV v souladu s OM IOP již od 30.11.2011 (viz link http://www.mpsv.cz/cs/7793    ).

Oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti http://www.mpsv.cz/cs/5497    


Kontakty o.i. 3.3

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odbor implementace fondů EU

Adresa: Na Poříčním právu 1, 12000 Praha 2

Ing. Kateřina Budínová

 
Tel.: 950 193 160

Mgr. Lenka Bernardová

 
Tel.: 221 922 026

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Adresa: Vinohradská 46, 12000 Praha 2

Ing. Lenka Skopalíková

 
Tel.: 221 580 218