Příručka pro žadatele 4a, 4b

Upozornění pro žadatele a příjemce:
Ke 22. prosinci 2011 proběhla v rámci 12. kontinuální výzvy aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu. Důvodem je změna úlohy arbitra při hodnocení kvality projektu.

 
Příručka pro žadatele a příjemce 12. kontinuální výzva prioritní osa 4a a 4b - aktuální verze 
 
Upozornění pro žadatele a příjemce:
Ke 22. prosinci 2011 proběhla v rámci 13. časově uzavřené výzvy aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu. Důvodem je změna úlohy arbitra při hodnocení kvality projektu.

Příručka pro žadatele a příjemce 13. kontinuální výzva prioritní osa 4a a4b - aktuální verze


Upozornění pro žadatele a příjemce:
Ke 4. listopadu 2011 proběhla v rámci 12. kontinuální výzvy aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu včetně příloh číslo 1, 8c, 9a, 9b, 9c a 15.

Příručka pro žadatele a příjemce 4a, 4b - aktuální verze

Přílohy PPŽP - aktuální verze

Upozornění:
K 1. únoru 2010 proběhla druhá aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu včetně příloh číslo 1, 6a, 6b, 7, 8 a byla přidána nová příloha číslo 17 Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů na finanacování akce OSS.

Příručka pro příjemce a žadatele 4a, 4b-aktuální verze

Přílohy PPŽP-aktuální verze


K 10. únoru 2009 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro prioritní osy 4a a 4b Národní podpora cestovního ruchu včetně příloh číslo 2, 6b, 7, 8 a 11.