Jste zde: Úvodní strana > ... > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby ...

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Na těchto stránkách se můžete dočíst více informací k oblasti intervence 5.3 "Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik" jejímž odborným garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování. Dále zde naleznete jak úplné texty výzev s potřebnými informacemi tak i Příručky pro žadatele a příjemce.

Aktuality

6.6.2014 S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 17. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Soupiska faktur.

Ukončení 17. výzvy pro oblast intervence 5.3b) IOP
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v 17. kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.
 
 
Termín ukončení příjmu žádostí:   
  •  8. ledna ve 14 hodin
 
Žádosti přijímají pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. Kontaktní adresy můžete najít na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3


Aktualizace přílohy č. 2 k PPŽP 8. výzva:
Dne 15.6.2012 došlo v příloze č. 2 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření ke změně loga Ministerstva pro místní rozvoj.

Aktualizovaná příloha č. 2 (docx - 471,66 KB)


 
Stanovisko ŘO IOP ke změnám ploch na základě zpřesňování měření:
Případné změny ve výměrách plochy správního území ORP nebo kraje, které jsou způsobeny průběžnou digitalizací katastrálního operátu (tj. zpřesnění výměry za použití moderních technologií), nemají vliv na naplnění cílů projektu a nejsou porušením Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemci jsou povinni uvádět při ukončení realizace projektu a splnění cílů projektu dosaženou hodnotu monitorovacího indikátoru stejnou jako cílovou hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Oblast intervence 5.3.pdf (pdf - 32,95 KB)

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V 5.3b) IOP     

Upozornění: účelové znaky 5.3

UKONČENÉ VÝZVY:
  • výzva k 5.3b) ze dne 30.10.2009:

VYHLÁŠENÁ KONTINUÁLNÍ VÝZVA 5.3b)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O UKONČENÍ VÝZVY - příjem žádostí končí 13. 12. 2010 ve 14:00
ŘO IOP navyšuje alokaci výzvy na územní plány

Upozornění pro žadatele a příjemce v 5.3b):
Dne 6. září 2010 byla vydána aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik pro 8. kontinuální výzvu vyhlášenou dne 30.10.2009 včetně příloh (kromě příloh č. 9, 14 a 17).
Aktuálně platná PPŽP 5.3b) - aktualizováno 6.9.2010
Přílohy PPŽP - aktualizováno 6.9.2010 

 

Starší dokumenty k této výzvě:
Upozornění pro žadatele a příjemce v 5.3b):

K 9. prosinci 2009 proběhla aktualizace příloh č. 10 Vzor hlášení o pokroku a č. 11 Vzor etapové, resp. závěrečné, monitorovací zprávy Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3b.
Aktualizované přílohy:
Vzor hlášení o pokroku
Vzor etapové, resp. závěrečné monitorovací zprávy

Upozornění pro žadatele a příjemce: Dne 5.11.2009 byla vydána aktualizace přílohy č. 1 Seznam obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu. Důvodem aktualizace bylo doplnění seznamu o obce z Jihomoravského kraje. Aktualizovaný seznam naleznete v přílohách aktuální PPŽP.

PPŽP k vyhlášené výzvě 5.3b) ze dne 30.10.2009
PŘÍLOHY PPŽP ze dne 30.10.2009 

 

  • Výzva k 5.3b) ze dne 30.1.2009:
Ukončení výzvy 5.3b)
Vyhlášená výzva 5.3b) 
Příručka pro žadatele a příjemce 5.3b)

Upozornění pro žadatele a příjemce: Dne 1. prosince 2010 byly vydány aktualizované přílohy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 a 12. Pro usnadnění vypracování hlášení o pokroku, monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu byly přidány nové přílohy č. 14 a 15. Příjemce má povinnost vyplňovat nové verze formulářů.
Aktualizované přílohy


PowerPointové prezentace ze semináře pro žadatele 30.3.2009 v Pardubicích    
 
  • Výzva k 5.3b) ze dne 30.6.2008:
  • Výzva k 5.3a) ze dne 10.4.2008:

Informace o územním rozvoji na stránkách Ústavu územního rozvoje    
Informace o územním plánování na stránkách MMR    Kontakty o.i. 5.3

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Adresa: Vinohradská 46, 12000 Praha 2

Ing.. Gabriela Šandová

 
Tel.: 221 580 281

Výzva číslo 17