Jste zde: Úvodní strana > ... > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 6.1 Aktivity spojené s řízením IOP

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP

Na těchto stránkách naleznete jak úplný text výzvy s potřebnými informacemi tak i Příručku pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 6.1 "Aktivity spojené s řízením IOP" jejímž odborným garantem je Řídicí orgán IOP.

Aktuality:

23. 7.2015 Revize výzvy č. 2 - změnu provádíme v návaznosti na ukončování programového období 2007-2013, kdy vedení ŘO IOP rozhodlo o možnosti prodloužení realizace projektů v rámci technické pomoci IOP o 1 měsíc, tedy do 31.12.2015

16.6.2015 Revize výzvy č. 2 - změna rozšíření okruhu oprávněných příjemců o Centrum pro regionální rozvoj České republiky (od 1.6.2015) byla provedena v návaznosti na rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj č. 58/2015 ze dne 23.4.2015, o zrušení příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj ČR a o přechodu všech jejích práv a povinností na státní příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj České republiky zřízenou zákonem č. 248/2000 Sb., ve znění zákona č. 250/2014 Sb.

7.5.2015 S platností od 7. 5. 2015 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 10. Úpravy se týkaly kap. kontrol, dále byly zapracovány změny související s MP ŘO IOP č. 60 a s transformací CRR ČR od 1. 6. 2015.

22.8.2014 S platností od 22. 8. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 10 - verze 9.0. Úpravy se týkaly zapracování Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014–2020 a v programovém období 2007–2013.
 
6.6. 2014 S platností od 6. 6. 2014 byla aktualizována Příručka pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 10 - verze 8.0. Úpravy se týkaly kapitoly k podmínkám zadávání veřejných zakázek, aktualizovány byly také přílohy Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek, Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínky Stanovení výdajů na financování akce, Podmínky realizace projektu v IOP, Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů a Soupiska faktur.


Vyhlášená výzva

 

Kontakty o.i. 6.1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Adresa: Staroměstské nám. 6, 11015 Praha 1

Bc. Kamila Bednářová

  Ministerstvo pro místní rozvoj
Tel.: 224 861 654

Ing. Lucia Baková

  Ministerstvo pro místní rozvoj
Tel.: 224 861 240

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Adresa: Vinohradská 46, 12000 Praha 2

Ing. Oldřich Hnátek

  Centrum pro regionální rozvoj ČR
Tel.: 221 580 502