Jste zde: Úvodní strana > ... > Žadatelé a příjemci > Přehled oblastí podpory > 1.1 Rozvoj informační společnosti ve ...

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Na těchto stránkách se můžete dočíst více informací k oblasti intervence 1.1 "Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě" jejímž odborným garantem je Ministerstvo vnitra. Dále zde naleznete jak úplný text výzvy s potřebnými informacemi tak i Příručku pro žadatele a příjemce.

Kontakty o.i. 1.1

Ministerstvo vnitra ČR

Odbor strukturálních fondů

Adresa: Jindřišská 34, 11000 Praha 1
E-mail: osf@mvcr.cz

Ing. Karel Manoch

 
Tel.: 974 818 538