Jste zde: Úvodní strana > Kontakty

Kontakty

Národní kontaktní místo pro meziregionální spolupráci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
Pracoviště: Na Příkopě 3-5
110 15 Praha 1

Mgr. Pavel Lukeš
Tel.: +420 234 154 415
Fax: +420 234 154 007
E-mail:
meziregionalni@mmr.cz


ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Conseil Régional Nord - Pas de Calais
Hôtel de Région
151 avenue du Président Hoover
595 55 Lille Cedex
Francie


SPOLEČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT

Michel Lamblin
ředitel JTS
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - France
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
michel.lamblin@interreg4c.eu