Jste zde: Úvodní strana > Kontakty

Kontakty

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
Pracoviště: Letenská 3
118 00 Praha 1
E-mail:
meziregionalni@mmr.cz

 
ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Conseil Régional Nord - Pas de Calais
Hôtel de Région
151 avenue du Président Hoover
595 55 Lille Cedex
Francie


 
SPOLEČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT

Michel Lamblin
ředitel JTS
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - France
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
michel.lamblin@interreg4c.eu