ICHNOS Plus – Naplňování vize regionálních kompetenčních center pro podporu podnikatelů

8.7.2010

V letech 2005–2007 realizovaly 3 evropské regiony projekt ICHNOS, plným názvem Innovation and Change: Network of One-Stop Shops (Inovace a změna: síť asistenčních míst). Projekt byl finančně podpořen z evropského programu Interreg IIIC – meziregionální spolupráce a zapojily se do něj partneři CESGA (Galicie/Španělsko), ANCITEL Sardegna (Sardinie/Itálie) a Kraj Vysočina (Česká republika). Cílem projektu bylo provést analýzu podpory podnikání a podnikatelů ze strany veřejné správy a s využitím zkušeností projektových partnerů navrhnout model fungování „univerzálního centra pro podnikatele“.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena