Metodika pro zadávání veřejných zakázek u příjemců OP Meziregionální spolupráce

23.2.2009

Všichni příjemci OP Meziregionální spolupráce jsou vázáni nově přijatou Metodikou pro zadávání veřejných zakázek.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena