Národní informační den programu INTERREG IVC v České republice

20.12.2010

Dne 13. ledna 2011 bude Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Jihomoravským krajem a IP EAST INTERREG IVC, při příležitosti vyhlášení 4. výzvy, organizovat v Brně Národní informační den programu INTERREG IVC.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena