Stanoveny nové podmínky pro 3. výzvu.

12.11.2009

3. výzva bude vyhlášena 9. prosince 2009 a bude otevřena až do 5. března 2010. Jak již bylo rozhodnuto na předešlém zasedání monitorovacího výboru, 3. výzva bude určena pouze pro tzv. kapitalizační projekty a celková alokace na tuto výzvu činí 15 mil. EUR. Projektoví partneři mohou předkládat projektové žádosti v obou prioritách tzn. Inovace a znalostní ekonomika, Životní prostředí a ochrana před riziky, včetně všech podtémat.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena