Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace "Doplňujícícho výkladu k ...

Aktualizace "Doplňujícícho výkladu k postupům pro zadávání veřejných zakázek"

13.04.2012: V souvislosti se změnou zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 byla aktualizováná příloha č. 4b Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně s platností od 16.4. 2012
V textu přílohy č. 4b: Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem byly provedeny následující změny:
  • v bodě 4.5.3 e) na str. 7 doplněna poznámka pod čarou;
  • v bodě 4.5.3 na str. 7 doplněn bod g);
  • vložen bod 5.4.2 na str. 12;
  • doplněn bod 6.4. na str. 14;
  • článek 8 zrušen;
  • doplněn bod 9.1.3. na str. 15 vč. poznámky pod čarou č. 18;
  • v bodě 10.3. doplněn bod e) na str. 17;
  • v bodě 10.4. odstraněn bod a) na str. 17. 
Nový doplňující výklad k postupům je platný pro všechny zadávácí řízení zahájená 16.4. 2012 a později.

Aktualizovanou přílohu č. 4b s vyznačenými změnami (červený text) naleznete v sekci dokumenty zde.