Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace Pokynů pro kontrolu 1 ...

Aktualizace Pokynů pro kontrolu 1. stupně u programů INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE a ESPON

22.02.2012:
v důsledku změn v některých programových a národních dokumentech (programový manuál INTERREG IVC, metodika způsobilých výdajů…) byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. Stupně (dále jen „Pokyny“), včetně příloh s platností od 22.2. 2012. Pokyny obsahují základní požadavky na kontrolu 1. Stupně, která je nezbytnou součástí implementace každého projektu v rámci OP INTERREG IVC, OP Central Europe a OP ESPON.
Přehled změn oproti předešlé verzi „Pokynů“ naleznete na konci dokumentu. Přehled změn u dokumentu „Náležitosti dokladování“ je také uveden na konci tohoto dokumentu.
 
Aktualizovaná verze „Pokynů“ včetně příloh je také ke stažení na stránkách Centra pro regionální rozvoj zde: http://www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/ostatni-programy/     nebo na stránkách www.strukturální-fondy.cz     v sekci věnované programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC, http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/63b44bd8-0d1e-4084-93ff-d16ce9da2a3e/Dokumenty
 
Dále upozorňujeme, že při předkládání výdajů ke kontrole se partner řídí Pokyny pro české partnery vč. příloh, které byly platné poslední pracovní den měsíce předcházejícímu tomu, ve kterém zpracují (podepíší) finanční zprávu.

Pokyny pro české partnery - OP INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE, ESPON (doc - 195,50 KB)

Přílohy k Pokynům pro české partnery - OP INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE a ESPON (zip - 1,26 MB)