Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace pokynů pro české partnery ke ...

Aktualizace pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně u programů INTERREG IVC, Central Europe

15.07.2011: S platností od 15.7. 2011 byly aktualizovány "Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně" včetně příloh pro programy INTERREG IVC, Central Europe a ESPON 2013.
Změny oproti předešlé verzi:

1) Byly nově definovány povinnosti partnera při zadávání veřejných zakázek, které v současnosti odpovídají pravidlům aplikovaným u všech programů přeshraniční spolupráce. Jedná se o část 3 (3.1., 3.2., 3.3.) Pokynů pro české partnery.

2) Nová příloha č. 10 - Přehled zaměstnanců projektu, kterou musí projektový partner doložit ke kontrole. Týká se pouze partnerů v rámci OP Central Europe.

3) Aktualizace přílohy 5 (kontakty na pobočky CRR).

Aktualizované "Pokyny" jsou ke stažení na stránkách Centra pro regionální rozvoj v sekcích věnovaných jednotlivým programům nebo na stránkách www.strukturalni-fondy.cz v sekci dokumenty u jednotlivých programů (pro INTERREG IVC zde     a zde, pro Central Europe zde     a zde, pro Espon 2013 zde     a zde).

Dále upozorňujeme, že při předkládání výdajů ke kontrole se partner řídí "Pokyny" včetně příloh, které byly platné poslední pracovní den měsíce předcházející tomu, ve kterém zpracují/podepíší finanční zprávu.