Jste zde: Úvodní strana > Novinky > INTERREG IVC hledá experty na ...

INTERREG IVC hledá experty na programovou kapitalizaci

20.03.2012: Společný technický sekretariát vyhlásil dne 15.3. 2012 výběrové řízení na experty, kteří budou realizovat tématickou kapitalizaci na programové úrovni.

OP INTERREG IVC hlédá pro tématickou kapitalizaci experty z řad samostaně výdělečných osob, konzultačních společností a jiných specializovaných institucí, kteří mají zkušenosti alespoň v jedné z 12 tématických oblastí. 

Jedná se o těchto 12 tématických oblastí:

V rámci priority 1 Inovace a znalostní ekonomika:
1. Inovační systémy
2. Inovační kapacita malých a středních podniků
3. Eko-inovace
4. Kreativní průmysl
5. Podnikání
6. Služby e-government
7. Demografická změna
8. Rozvoj venkova

V rámci priority 2 Životní prostředí a ochrana před riziky
9. Klimatické změny
10. Energetická účinnost
11. Obnovitelná energie
12. Udržitelná doprava

Vybraní experti budou analyzovat jednotlivé projekty a jejich výsledky a identifikují přidanou hodnotu projektů v rámci tématického okruhu a jejich přínos pro politiku regionálního rozvoje v EU.
S vybranými experty bude uzavřena smlouva na 12 měsíců s možností prodloužení až na 30 měsíců.

Termín pro předložení nabídek je 2.5. 2012 15:00.

Více informací, včetně všech podkladů naleznete zde: www.interreg4c.eu/tenders_vacancies.html