Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Kapitalizační projekty - workshop

Kapitalizační projekty - workshop

10.08.2009: Kapitalizační projekt PIKE, schválený v rámci 1. výzvy programu INTERREG IVC organizuje 24. září v Bruselu workshop s názvem: "Přenos dobrých postupů v rámci eGovernment mezi regionálními úřady: zkušenosti a výzvy kapitalizačních projektů realizovaných v rámci INTERREG IVC".
Cíle workshopu jsou:

- rozšířit povědomí o "dobrém postupu" eGovernment a širokopásmovém bezdrátovém internetu, které jsou  základem projektu PIKE;

- sdílení zkušeností spojených s přenosem dobrých postupů do hlavních programů strukturálních fondů.

Workshopu se budou kromě projektových partnerů z projektu PIKE účastnit i zástupci sekretariátu programu INTERREG IVC, zástupci Generálního ředitelství pro regionální politiku a Generálního ředitelství pro informační společnost a media, kteří se budou aktivně podílet na panelové diskuzi a prezentacích.

Workshop je určen pro zájemce o využití širokopásmového internetu v eGovernment místními úřady a pro všechny zájemce o kapitalizační projekty, které se realizují v rámci programu INTERREG IVC.

Více informací a registrační formulář najdete na stránkách ePractice:
www.epractice.eu/en/workshops/pike    

Co to jsou kapitalizační projekty?

Kapitalizační projekty jsou meziregionální projekty, které se zaměřují zvláště na přenos dobrých postupů (good practices) v oblasti regionálního rozvoje do hlavních programů strukturálních fondů (Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a programy Evropské územní spolupráce). Kapitalizační projekty již musí prokázat existenci dobrých postupů, které jsou připraveny k přenosu. Nejedná se tedy o identifikaci dobrých postupů, jako je tomu u regionálního typu projektu. Dobrým postupem se může například rozumět každá úspěšná zkušenost (know-how), realizovaný projekt nebo metodika realizovaná na evropské, národní, regionální nebo místní úrovni. Jednou z podmínek úspěšného kapitalizačního projektu je akční plán (pro každý účastnící se region), který detailně popisuje přenos dobrého postupu do hlavních programů strukturálních fondů, kde je popsáno, jak bude získaná praxe přenášena/implementována v rámci hlavního programu regionu. Více informaci najdete na stránkách programu INTERREG IVC, kde je ke stažení programový manuál: www.interreg4c.net/projects.html