Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Konference Regiony pro hospodářskou ...

Konference Regiony pro hospodářskou změnu "Budování udržitelného růstu"

22.04.2010: Ve dnech 20. a 21. května pořádá Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, konferenci Regiony pro hospodářskou změnu "Budování udržitelného růstu".
Iniciativa Regiony pro hospodářskou změnu vznikla již v roce 2006 s cílem zefektivnit výměnu dobrých praxí a zlepšit spolupráci mezi evropskými regiony. Iniciativa představuje nový způsob jak zlepšit spolupráci regionů, pomáhá jim blíže spolupracovat s Komisí, testuje nové inovativní myšlenky a umožňuje rychlý přenos osvědčených dobrých praxí do programů Cíle 1 - Konvergence, Cíle 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíle 3 - Evropská územní spolupráce.  Cílem je tedy zajistit lepší provázanost mezi programy Cíle 3 a Cíle 1 a 2 a využití dosažených výsledků v programech Cíle 3 také v programech Cíle 1 a 2. Součástí Iniciativy je také rozsáhlá informační činnost, tvorba databází dobrých praxí a případových studií, které jsou regionům plně k dispozici. Každý rok je také vyhlašována cena tzv. RegioStars Awards, která je udělovaná projektu, který je založen na originalitě a inovaci a jeho výstupy mohou být inspirací a zdrojem pro ostatní regiony.

Konference se zaměří na tato klíčová témata: růst založení na vzdělanosti, znalosti a inovace, energetická efektivnost, zelená města a využití brownfieldů. Cílem konference je také přispět k výměně zkušeností na regionální úrovni prostřednictvím nástrojů kohezní politiky. Diskuze nad klíčovými tématy se zúčastní i vysocí zástupci Evropské komise, Johannes Hahn - komisař pro regionální politiku, Dirk Ahner - generální ředitel DG Regio, Janez Potočnik - komisař pro životní prostředí, Mercedes Bresso - předsedkyně Výboru regionů, José Manuel Barroso - předseda Komise. Další vysocí představitelé EU budou diskutovat o problematice politiky výzkumu a inovací pro udržitelný růst, klimatických změnách a energetické udržitelnosti a v neposlední řadě také o budoucnosti regionální politiky/kohezní politiky po roce 2013. 

V průběhu konference bude vyhlášena cena "RegioStars 2010", která je udělována inovativnímu projektu, který může být inspirací pro ostatní evropské regiony a jehož výstupy mohou být přeneseny a implementovány v jiném regionu EU.

Více informací najdete na stránkách Evropské komise: ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sustainable-growth/home_en.cfm     

Registrace je možná pouze prostřednictvím stránek uvedených výše. Z důvodu omezené kapacity se doporučuje zájemcům registrovat, co nejdříve.

Účast na konferenci je zcela zdarma.

Místo a termín konání:
20. - 21. 5. 2010
Brusel