Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Meziregionální fórum programu INTERREG IVC

Meziregionální fórum programu INTERREG IVC

27.12.2010: Ve dnech 3. a 4.2. 2011 bude Společný technický sekretariát organizovat Meziregionální fórum (INTERREGIONAL COOPERATION FORUM) v Budapešti. 
Fórum se zaměří na prezentaci podmínek 4. výzvy, která bude poslední výzvou v ramci programu INTERREG IVC. Zájemcům o účast v projektech budou určeny worshopy, kde se budou moci detailněji seznámit s projektovou žádostí a se specifikami 4. výzvy. Projetkoví partneři budou moci také konzultovat své projektové záměry se zaměstnaci sekretariátu INTERREG IVC. V rámci fóra budou také prezentovány dosavadní úspěšné projekty a stav implementace programu. 
Jedním z důležitých bodů fóra je také možnost vyhledávání partnerů a výměna zkušeností mezi partnery. Fórum meziregionální spolupráce INTERREG IVC je dobrá příležitost pro partnery navázat nová partnerství a zapojit se do připravovaných projektů v rámci 4. výzvy. 

Více informací o Meziregionálním fóru, včetně registrace a předběžného programu naleznete zde    . Nebo na stánkách programu INTERREG IVC    .