Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Německý partner hledá projektové ...

Německý partner hledá projektové partnery z ČR pro projekt v rámci programu INTERREG IVC

10.02.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska hledá pro svůj projektový záměr, který hodlá předložit v rámci 4. výzvy programu INTERREG IVC, partnery z České republiky. Jedná se o projekt zaměřený na prioritu 1 - Inovace a znalostní ekonomika a téma - Informační společnost. 
Projekt se zaměří na využívání informačních technologiíí v podpoře zakládání malých a středních podniků v oblasti turistiky zaměřené na kulturní dědictví, zvyšování zaměstnanosti a podpory turistiky zaměřené na kulturní dědictví. Dalšími možnými tématy projektu jsou využití informačních technologií v propagaci místních produktů, podpora mladým a začínajícím podnikatelům v oblasti využití kulturního dědictví, zakládání obchodních klastrů založených na informačních technologiích.

Projektů v rámci programu INTERREG IVC se mohou účastni pouze veřejné orgány a veřejnoprávní subjekty.

Zájemci o tento projektový záměr by měli, co nejdříve kontaktovat německého partnera, který následně naplánuje schůzku se všemi potenciálními partnery a domluví se na bližších detailech připravovaného projektu. 

Protože je potřeba předložit projektovou žádost do 1.4. 2011, kdy je ukončena 4. výzvy programu INTERREG IVC je potřeba v případě zájmu neprodleně kontaktovat paní Juliane Koch, která se na přípravě projektu podílí.

paní Juliane Koch
managing director
TRANSROMANICA e.V.
Major Cultural Route of the Council of Europe
Danzstr. 1
39104 Magdeburg
Germeny
Tel: +49 (0)391 - 73 84 350
www.transromanica.com     
j.koch@transromanica.com

Více informací o připravovaném projektu naleznete v přiloženém souboru.
Project Proposal for 4th Call INTERREG IVC - LP-De (pdf - 24,39 KB)