Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Operační program Meziregionální ...

Operační program Meziregionální spolupráce Interreg IVC byl schválen Evropskou komisí

23.02.2009: 1. výzva Operačního programu Meziregionální spolupráce "Interreg IIIC" má být vyhlášena Řídícím orgánem v pátek dne 21.9.2007.

1. zasedání Monitorovacího výboru

Na prvním zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Meziregionální spolupráce "Interreg IVC" (dále jen "OP") bylo zástupcem Evropské komise oznámeno, že OP byl formálně schválen.

Vyhlášení 1. výzvy

Na schválení dokumentu naváže vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí. Veškeré informace týkající se této výzvy budou k dispozici na nové webové adrese www.interreg4c.net    , která bude funkční ode dne jejího vyhlášení. Žádosti bude možné předkládat do poloviny měsíce ledna 2008.

Český překlad OP

Český překlad OP bude uveřejněn na webu pod záložkou dokumenty v nejbližší době.